Algemene voorwaarden

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Achterhoek Hosting, Prins Bernhardweg 27, 7241 DH Lochem.

Gebruik van persoonsgegevens

Achterhoek Hosting kan persoonsgegevens van u verkrijgen, doordat u gebruik maakt van de website of diensten van Achterhoek Hosting en/of omdat u deze bijvoorbeeld zelf bij het invullen van een contact- of offerteformulier op de website aan Achterhoek Hosting verstrekt. Bij opgave van deze gegevens is het duidelijk dat ze aan ons worden verstrekt om ze te verwerken.

Achterhoek Hosting zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of als dit op grond van de wet is toegestaan.

Welke persoonsgegevens?

Bij Achterhoek Hosting kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde. In geval van sollicitaties kunnen gegevens die (als bijlage) worden meegestuurd ook tijdelijk worden opgeslagen.

Doeleinden van gebruik.

Waarom heeft Achterhoek Hosting deze gegevens nodig?

Achterhoek Hosting verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Achterhoek Hosting uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of dienst, doorgaans bestaande uit ontwerp en web-gerelateerde diensten.

Voor een sollicitatieprocedure.

Bewaartermijn

Achterhoek Hosting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

Voor informatie die u met ons deelt in het geval van een sollicitatie op openstaande vacatures houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijn van 4 weken na sluiting van de sollicitatieprocedure.

Uitwisselen van gegevens

Achterhoek Hosting gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om en verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of afgenomen dienst die met met u is aangegaan of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Achterhoek Hosting zal dus ook géén gegevens verstrekken aan derde partijen voor direct marketing doeleinden.

Cookies

Op de website Achterhoekhosting.com wordt alleen gebruik gemaakt van functionele cookies. Dit, om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken. Zo worden bijvoorbeeld cookies gebruikt om te onthouden of u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies.

Daarnaast worden door derden (zoals bijv. Google Analytics) cookies gebruikt om het websitebezoek in kaart te brengen. Deze worden met uw toestemming geplaatst, zodat we de werking van onze website kunnen optimaliseren. Achterhoek Hosting kan met deze cookies bijvoorbeeld bijhouden hoe u onze website heeft gevonden en welke delen van onze website u heeft bezocht.

Achterhoek Hosting geeft aan Google of andere partijen géén toestemming om via Achterhoekhosting.com verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere diensten.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. Dit kunt u doen door hiervoor een verzoek te sturen naar info@achterhoekhosting.com, via het contactformulier of telefonisch via 0573 – 200 100. Achterhoek Hosting zal dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van uw gegevens

Achterhoek Hosting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang tegen te gaan. Achterhoekhosting.com is voorzien van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Achterhoek Hosting zorgt er voor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door Achterhoek Hosting verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Achterhoek Hosting op via info@achterhoekhosting.com.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Achterhoek Hosting behoudt zich het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Contactinformatie

Achterhoek Hosting is als volgt te bereiken:

Prins Bernhardweg 27
7241 DH Lochem
Tel: 0573 – 200 100
Email: info@achterhoekhosting.com

Handelsregister (KvKnummer): 51665875